Gasni kondenzacioni kotlovi sa rezervoarom PTV

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

300
toplotni kapacitet uređaja 6,9-25,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 28,0 kW Cena
ecoTEC pro VU INT I 246/5-3 A, k.b. 0010018511 124 614,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 196 506,00 Din. 
PDV 20% 49 216,50 Din.
Ukupna cena 245 632,50  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

300
toplotni kapacitet uređaja 6,9-25,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 28,0 kW Cena
ecoTEC pro VU INT I 246/5-3 A, k.b. 0010018511 124 614,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 350 digitalni modulacioni sobni termostat, k.b. 0020124477 14 674,00 Din.
Cena 207 890,00 Din. 
PDV 20% 51 972,50 Din.
Ukupna cena 259 862,50 Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 3,3-11,6 kW (pri 50/30 °C), PTV 16,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 116/5-5, k.b. 0010011732 144 205,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 216 097,00 Din. 
PDV 20% 54 024,25 Din.
Ukupna cena 270 121,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 3,3-11,6 kW (pri 50/30 °C), PTV 16,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 116/5-5, k.b. 0010011732 144 205,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 370 digitalni modulacioni sobni termostat, k.b. 0020108145 15 686,00 Din.
Cena 228 493,00 Din. 
PDV 20% 57 123,25 Din.
Ukupna cena 285 616,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 206/5-5, k.b. 0010011729 146 178,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 218 070,00 Din. 
PDV 20% 54 517,50 Din.
Ukupna cena 272 587,50  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sodnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije pro sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 206/5-5, k.b. 0010011729 146 178,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 350 digitalni modulacioni sobni termostat, k.b. 0020124477 14 674,00 Din.
Cena 229 454,00 Din. 
PDV 20% 57 363,50 Din.
Ukupna cena 286 817,50  Din.

Više informacija o gasno kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sodnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 5,7-26,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 30,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 256/5-5, k.b. 0010011731 150 321,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 222 213,00 Din. 
PDV 20% 55 553,25 Din.
Ukupna cena 277 766,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 5,7-26,5 kW (pri 50/30 °C), PTV 30,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 256/5-5, k.b. 0010011731 150 321,00 Din.
uniSTOR VIH R 120/6 B, k.b. 0010015943 52 632,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 370 digitalni modulacioni sobni termostat, k.b. 0020108145 15 686,00 Din.
Cena 234 609,00 Din. 
PDV 20% 58 652,25 Din.
Ukupna cena 293 261,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa zidnim rezervoarom za PTV

gasni kotlovi sa rez
toplotni kapacitet uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 206/5-5, k.b. 0010011729 146 178,00 Din.
uniSTOR VIH Q 75 B, k.b. 0010015978 56 209,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Komplet spojnih cevi za Q 75 B za spoj levo ili desno od VU uređaja, k.b. 0020152956 5 878,00 Din.
Sigurnosna grupa 6 bara, k.b. 0020174068 8 333,00 Din.
Dopunski okvir za dubinsku dopunu uređaja (opcija), k.b. 0020021856 7 410,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 231 003,00 Din. 
PDV 20% 57 750,75 Din.
Ukupna cena 288 753,75  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa zidnim rezervoarom za PTV

gasni kotlovi sa rez
toplotni kapacitet uređaja 4,2-21,2 kW (pri 50/30 °C), PTV 24,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 206/5-5, k.b. 0010011729 146 178,00 Din.
uniSTOR VIH Q 75 B, k.b. 0010015978 56 209,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Komplet spojnih cevi za Q 75 B za spoj levo ili desno od VU uređaja, k.b. 0020152956 5 878,00 Din.
Sigurnosna grupa 6 bara, k.b. 0020174068 8 333,00 Din.
Dopunski okvir za dubinsku dopunu uređaja (opcija), k.b. 0020021856 7 410,00 Din.
calorMATIC 350 digitalni modulacioni sobni termostat, k.b. 0020124477 14 674,00 Din.
Cena 242 387,00 Din. 
PDV 20% 60 596,75 Din.
Ukupna cena 302 983,75  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 6,4-31,8 kW (pri 50/30 °C), PTV 34,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 306/5-5, k.b. 0010011733 158 015,00 Din.
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 55 442,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 232 717,00 Din. 
PDV 20% 58 179,25 Din.
Ukupna cena 290 896,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 6,4-31,8 kW (pri 50/30 °C), PTV 34,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 306/5-5, k.b. 0010011733 158 015,00 Din.
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 55 442,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 450 atmosferski regulator, k.b. 0020124490 17 457,00 Din.
Cena 246 884,00 Din. 
PDV 20% 61 721,00 Din.
Ukupna cena 308 605,00  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 7,1-37,1 kW (pri 50/30 °C), PTV 38,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 356/5-5, k.b. 0010011725 164 919,00 Din.
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 55 442,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
VRT 35 digitalni sobni termostat, k.b. 0020182064 3 290,00 Din.
Cena 239 621,00 Din. 
PDV 20% 59 905,25 Din.
Ukupna cena 299 526,25  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o sobnom termostatu

Zatraži konkretnu ponudu

Gasni cirko kondenzacioni zidni kotao serije plus sa rezervoarom za PTV

200
toplotni kapacitet uređaja 7,1-37,1 kW (pri 50/30 °C), PTV 38,0 kW Cena
ecoTEC plus VU INT I 356/5-5, k.b. 0010011725 164 919,00 Din.
uniSTOR VIH R 150/6 B, k.b. 0010015944 55 442,00 Din.
Gasni ventil-ravni R 3/4˝sa gorućom zaštitom, k.b. 300848 3 705,00 Din.
Spojni set za nadžbukno spajanje rezervoara sa uređajem ecoTEC, k.b. 0020152960 12 265,00 Din.
calorMATIC 450 atmosferski regulator, k.b. 0020124490 17 457,00 Din.
Cena 253 788,00 Din. 
PDV 20% 63 447,00 Din.
Ukupna cena 317 235,00  Din.

Više informacija o gasnom kotlu
Više informacija o rezervoaru PTV
Više informacija o termostatu

Zatraži konkretnu ponudu