Solarni paketi

Solarni sistem sa pločastim kolektorima za pripremu PTV - akcijski

400
Solarni paket PRO 300, k.b. 0010012569 Cena
Solarni paket PRO 300, k.b. 0010012569 243 866,00 Din.
 • auroTHERM pro VFK 125/3 - 2 kom
 • Krovni nosač tip P - 8 kom
 • Solarna tekućina 20 l
 • Solarna stanica auroFLOW VMS 70
 • Spojni set za povezivanje VMS 70 s bakarnom cevi
 • Bivalentni solarni rezervoar VIH S 300 L
 • Ekspanziona posuda 18 l
 • Zidni držač ekspanzione posude sa zaštitnim ventilom 3/4"
 • Solarna automatika auroMATIC VRS 570
 • Osnovni hidraulički spojni set
 • Produžni hidraulički spojni set
 • Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom
 
Cena 243 866,00 Din.
PDV 20% 48 773,20 Din.
Ukupna cena 292 639,20 Din.

Više informacija o solarnom kolektoru

Više informacija o solarnom rezervoaru

Više informacija o solarnoj automatici

Zatraži konkretnu ponudu

Solarni sistem sa pločastim kolektorima za pripremu PTV - akcijski

400
Solarni paket PRO 400, k.b. 0010012570 Cena
Solarni paket PRO 400, k.b. 0010012570 305 056,00 Din.
 • auroTHERM pro VFK 125/3 - 3 kom
 • Krovni nosač tip P - 12 kom
 • Solarna tekućina 20 l
 • Solarna stanica auroFLOW VMS 70
 • Spojni set za povezivanje VMS 70 sa bakarnom cevi
 • Bivalentni solarni rezervoar VIH S 400 L
 • Ekspanziona posuda 25 l
 • Zidni držač ekspanzione posude sa zaštitnim ventilom 3/4"
 • Solarna automatika auroMATIC VRS 570
 • Osnovni hidraulički spojni set
 • Produžni hidraulički spojni set - 2 kom
 • Fleksibilne priključne cevi DN 16 (1 m) - 2 kom
 
Cena 305 056,00 Din.
PDV 20% 61 011,20,00 Din.
Ukupna cena 366 067,20 Din.

Više informacija o solarnom kolektoru

Više informacija o solarnom rezervoaru

Više informacija o solarnoj automatici

Zatraži konkretnu ponudu